Začetek strani

AVS

Vse iz ene roke

Impresum

Lastnik medija in izdajatelj:

AVS Betriebsorganisation Ges.m.b.H.

1100 Wien, Hebbelplatz 5
Tel.: +43 (0)1 604 58 58
Fax: +43 (0)1 603 95 95
E-Mail: 

Direktor: Robert Sepp
Pravni register 30865s
Davčna št.:  ATU 16146105

 

Za vsebino odgovorja:

AVS Betriebsorganisation G.m.b.H.

 

Avtorske pravice in odgovornost:

Vsebina, slike, kakor tudi struktura te strani je avtorsko zaščitena.

Na tej strani vsebovane informacije so namenjene samo osebni uporabi. Vsaka uporaba, razmnoževanje, širjenje, obdelava, javna predstava ali javna razpoložljivost ni dovoljena in krši avtorsko zaščito; pri kršitvi avtorskih pravic bo AVS skupina posegel po kazenskih in civilno-pravnih ukrepih. Iz tega izvzeti so samo deli te strani, kjer obstaja jasna, pisna privolitev AVS skupina za uporabo vsebin za določene uporabniške skupine in določene namene.

Vsebina te strani je bila skrbno preverjena. Kljub temu pa garancije za njeno pravilnost, popolnost in aktualnost ne moremo prevzeti. Uporaba vsebine spletne strani sledi tako na lastno tveganje. V kolikor nastane skozi uporabo vsebine te spletne strani kakšna škoda, podjetje AVS skupina in vaše podjetje ne prevzame jamstva.

Za zunanje informacije, do katerih pridemo s povezavami na tej strani, AVS skupina in vaše podjetje ne prevzame odgovornosti in tudi ne jamstva.

 

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Splošno

AVS Betriebsorganisation GmbH namenja zaščiti vašega privatnega prostora kot uporabniku visok pomen. To velja še posebej za obdelavo osebnih podatkov. Za uporabo naše spletne strani ni potrebno posredovanje osebnih podatkov. V določenih primerih kljub temu potrebujemo Vaše ime in naslov, kakor tudi nadaljnje podatke, tako da lahko Vaše naročilo sprovedemo. Kjer je to potrebno, vas posebej na to opozorimo. Poleg tega hranimo in obdelujemo samo podatke, ki ste nam jih prostovoljno ali avtomatsko dali na razpolago.

 

Zbiranje in obdelovanje

Vsak dostop na našo spletno stran in priklic na spletni strani hranjenih datotek se protokolira. K temu spada: priklicana imena datotek, datum in ura priklica, prenesena količina podatkov, obvestilo o uspešnem priklicu, internetni brskalnik in vprašana domena. Hramba služi internim, statističnim namenom. Dodatno se protokolirajo IP-naslovi zahtevanih računal. Nadaljnji osebni podatki se zajamejo samo, če te podatke podate prostovoljno, recimo v okviru povpraševanja, naročila ali registracije.

 

Uporaba in posredovanje

Z Vaše strani posredovanimi osebnimi podatki ravnamo zaupno in jih posredujemo tretjim le, če je to za izvršitev naročila potrebno, na primer posredovanje podatkov o naročilu dobaviteljem. V nobenem primeru ne bomo Vaših osebnih podatkov oziroma podatkov, ki se nanašajo na vas, posredovali tretjim v uporabo oziroma jih prodali. Osebni podatki se bodo uporabljali samo za obdelavo Vašega naročila, za odgovor na Vaša vprašanja, kakor za izdelavo internih, anonimih statistik. Izjeme obstajajo zgolj kadar naročite storitev, ki vsebuje privolitev za uporabo Vaših nadaljnjih podatkov kakor pri posredovanju Vaših podatkov državnim ustanovam in uradom po zakonu. Podatke pridobljene in shranjene z vašo privolitvijo, bomo posredovali poslovnim partnerjem v okviru pogodbenih dogovorov le, če je to v Vašem interesu potrebno. Seveda so naši poslovni partnerji pozvani in zavezani, da se držijo zakonsko določenih določil glede varstva osebnih podatkov.

AVS Betriebsorganisation GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino zunanjih povezav.

AVS Betriebsorganisation GmbH ne bo brez Vaše privolitve posredovala nikakršnih podatkov v države, ki niso v EU, razen, če je to za izvršitev posla zahtevano in z zakonom o varstvu podatkov izrecno dovoljeno.

 

Pojasnilo in pravica ugovora

V kolikor je bila potrebna privolitev za uporabo Vaših osebnih podatkov, lahko to vsak čas prekličete po pošti ali preko e-maila pri naši pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

 

E-mail:

 

Seveda se lahko kot prizadeti obrnete tudi na državno ustanovo za nadzor varstva osebnih podatkov.

 

Republika Slovenija

Informacijski pooblaščenec

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

Tel.: 00386 (01) 230 97 30

gp.ip(at)ip-rs.si

 

Pravica do prenosa podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih na osnovi Vaše privolitve ali izpolnitve pogodbe, avtomatsko obdelujemo, prenesete na sebe ali tretje v običajnem, napravi berljivem formatu.

V kolikor zahtevate neposredni prenos podatkov na drugega odgovornega, lahko to sledi le, če je tehnično izvedljivo.

 

Izbris osebnih podatkov

Shranjeni osebni podatki se izbrišejo, v kolikor uporabnik spletne strani in/ali stranka prekliče privolitev k hrambi, če Vaša seznanitev k izpolnitvi s hrambo zasledovanim namenom ni več zahtevana, ali če hramba iz zakonskih ali drugih razlogov ni dovoljena. Podatki za namene obračuna in knjiženja s tem niso dotaknjeni.

 

Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, spletno analitično službo Google Inc. z dodatno funkcijo »AnonymizeIP«. To pomeni, da IP naslovi niso v celoti vendar le skrajšano shranjeni in obdelani, s čimer se prepreči neposredna izsleditev osebe. Google Analytics prav tako uporablja Cookies. S pomočjo Cookies se pridobljene informacije glede Vaše uporabe te spletne strani (vključno vaš IP-naslov) prenesejo na strežnik od Googla v ZDA, kjer se tudi hranijo. Google bo te informacije uporabil, da oceni Vašo uporabo te spletne strani, za izdelavo poročil glede aktivnosti spletne strani za upravljalce spletnih strani in za nadaljnjo zbiranje s spletno stranjo in internetno uporabo povezanih storitev. Po potrebi bo Google te informacije posredoval tudi tretjim, v kolikor je to zakonsko predpisano ali v kolikor tretji te podatke po naročilu od Googla obdelujejo. Google v nobenem primeru ne bo Vaš IP-naslov povezal z drugimi podatki. Zajem in posredovanje teh informacij na Google Inc. lahko preprečite, tako da si na spodnji povezavi razpoložljiv Browser-Plugin naložite in inštalirate:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Cookies

 

Da bi našo ponudbo lahko izboljšali, uporabljamo Cookies. Pod to se razumejo majhni podatkovni paketi, ki se začasno odložijo na Vaš trdi disk in omogočajo Vašo identifikacijo. Cookies zbirajo podatke o uporabi naše spletne strani v anonimizirani obliki – izsleditev osebe ni dovoljena. Na ta način lahko omogočimo visoko mero prijaznosti uporabnikom. Poleg tega nam Cookies pomagajo pri identifikaciji najbolj uporabljenih ponudb na naši spletni strani. Hrambo Cookies lahko na Vašem brskalniku z ustrezno nastavitvijo Vašega programa brskalnikov tudi preprečite; radi pa bi Vas opozorili, da v tem primeru ne boste morali uporabljati vseh funkcij te spletne strani v celoti.

 

SSL-kodiranje

Ta spletna stran uporablja iz varnostnih razlogov in za varnost pri prenosu zaupnih vsebin kot na primer povpraševanj, ki nam jih pošljete, tako imenovano SSL-kodiranje. Kodirano povezavo prepoznate po simbolu ključavnica v vrstici brskalnika in po tem, da naslovna vrstica brskalnika preskoči iz »http://« na »https://«. Če je SSL-kodiranje aktivirano, podatki, ki nam jih posredujete, ne morejo biti zraven brani s strani tretjih.

 

Varnostna opozorila

Zagotavljamo vam, da Vaše osebne podatke s pomočjo tehničnih in organizacijskih možnosti hranimo tako, da za tretje niso dostopni. Pri komunikaciji preko elektronske pošte, Vam ne moremo zagotoviti popolne zaščite osebnih podatkov, zato Vam za zaupne informacije priporočamo uporabo pošte.