Začetek strani

AVS

Vse iz ene roke

Upravljanje tveganj

Pravilna presoja položaja

S pravilno oceno vaših strank ali objektov, ki se financirajo, boste z nami varni pri odobritvi financiranja.

 

Kontrola na licu mesta

Kontrola predmeta financiranja glede identitete, stanja, tržne vrednosti in verjetnosti obstoječe nabavne vrednosti kakor tudi primernost za nadaljnjo prodajo vam nudi več varnosti pri nemotenem odnosu s strankami.

 

Kontrola financiranja skladišča

Redna kontrola financiranja obstoječih zalog in dokumentov za vozila kakor tudi s tem povezano ocenjevanje rabljenih vozil pred financiranjem s strani prodajalca zagotavljajo skladnost obsega financiranja in zavarovanja. Kontrola je podprta z lastnim EDV programom in se vrši na tablici na licu mesta. Z vstavitvijo kontrolnih parametrov se lahko rezultati s strani AVS administracije hitro prikličejo. Nadaljnja obdelava, kot na primer izdelava obračuna in ovrednotenje, lahko takoj sledi. Pri tem imate v vsakem trenutku spletni dostop do kontrolnih podatkov.