Začetek strani

AVS

Vse iz ene roke

Posebne storitve

Insolventnost

Insolventnost podjetja in privatne osebe  (=postopek upravljanja dolžnika).
AVS podpira na tem področju tako stečajnega upravitelja kakor tudi upnika. 


Nadzor nad stečajnim deležem

AVS prevzame nadzor oz. evidenco kakor tudi izterjavo stečajnega deleža v vseh do sedaj obstoječih insolventnih postopkih. S tem je povezan seveda tudi postopek opominjanja. 


Zaseg in ocenitev premičnin v sodelovanju s stečajnim upraviteljem

V teku stečajnega postopka prevzame AVS odvzem in hrambo kakor tudi ocenitev premičnin (npr. vozil). 


S strani sodišča imenovan fiduciar v postopku ukinitve

V primeru zavrnitve plana plačil oz. prisilne poravnave s strani upnikov, se lahko sproži postopek ukinitve. V teh primerih se zaseženi dohodki nakažejo fiduciarju (zaupniku), ki nato denar porazdeli med upnike. Dolžnik v normalnem primeru prejme po 7-ih letih, in ko doseže minimalno kvoto 10%, razbremenitev preostanka dolga. 

 

 
Odkup terjatev

AVS je v stiku z več podjetji, zaradi česar obstaja možnost nakupa paketa kriznih terjatev in terjatev z izvršilnim naslovom. AVS oz. njegovi investitorji ocenijo terjatve in obračunajo na tej osnovi nato pošteno nakupno ceno. Posledično ostane vaša likvidnost varna, prav tako pa prihranite čas in denar računovodstvu ter razbremenite oddelek za opomine oz. pravni oddelek.