Začetek strani

AVS

Vse iz ene roke

Za banke in leasing podjetja

Pri tekočih pogodbah - pozitivno reševanje položaja

Zgodnja intervencija AVS lahko zmanjša obseg škode, ki nastane pri problematičnih pogodbenih razmerjih. Izterjava odprtih terjatev ali sklenjen dogovor o kratkoročni poravnavi zamujenih plačil.


Klicni center 

Naš AVS klicni center pomaga 14 ur na dan pri rutinskih opominih naših naročnikov. Naši sodelavci pokličejo, opominjajo po telefonu in aktualizirajo vaše podatke o strankah in objektih.


Osebna intervencija

Dolgoletne izkušnje in dobra izobrazba omogočajo našim zunanjim sodelavcem, da z vašimi strankami opravijo predhodno najavljen, pozitiven osebni pogovor v pojasnitev ekonomske situacije. Naš nastop kot zunanji in neodvisni izvajalec privede s tem ponavadi do hitre in pozitivne rešitve.


Izterjava zamud pri plačilih

Izterjava odprtih terjatev ali izposlovanje dogovora o kratkoročni poravnavi zamujenih plačil z neposrednim plačilom na strankin račun.
 

 

Zaseg financiranih objektov

Če kratkoročno ni mogoče nadoknaditi zamujenih plačil, se stranki predlaga, da objekt sama vrne, ali pa se opravi, po možnosti v soglasju z vašo stranko, zaseg blaga.

 

Po zasegu - uspešno iskanje rešitev

Vračilo in varna hramba

Po zasegu objektov ali vračilu s strani vaših strank bomo gospodarske dobrine stroškovno ugodno prepeljali na kraj hrambe, inventarizirali in varno shranili.


Odreditev in spremljanje cenitev

Na vašo zahtevo naročimo takojšnjo izdelavo cenitvenega poročila pri sodnih cenilcih ter v danem primeru uredimo odjavo na uradu za registracijo vozil.
 

Popravilo in priprava za prodajo
Vozila se tehnično pregledajo, popravijo in pripravijo za prodajo.

Unovčenje in prodaja
Podjetja skupine AVS prevzamejo profesionalno trženje gospodarskih dobrin trgovinam in končnim potrošnikom.

 

Pri terjatvah preostanka dolga - mobilizacija zadnjih rezerv

Izvensodno uveljavljanje in izterjava

V intervenciji na licu mesta se poskuša najprej doseči izterjavo terjatve. Istočasno se preveri ekonomski in zasebni status stranke. Rezultat vam pomaga pri odločitvi izbora glede nadaljnjih ukrepov.


Priprava in vodenje tožbe

O celotnem poteku intervencije - od prve navezave stikov do intervencije pred tožbo – se sestavi poročilo. Tako pripravljen primer se preda enemu izmed naših pogodbenih odvetnikov v nadaljnje ukrepanje.


Izvršbe in rubeži

Po potrebi spremljajo naši sodelavci izvršbe in rubeže, ki so potrebni v času postopka.
 

Izterjava iztoženih primerov

Iztožene terjatve vodimo v evidenci in redno preverjamo gospodarsko situacijo vaše stranke z intervencijo na lokaciji. Če bi stranka zopet razpolagala z dohodki in premoženjem in ne bi bila pripravljena plačati, se uvede nov izvršilni postopek.
 

Odkup terjatev

AVS je v stiku z več podjetji, zaradi česar obstaja možnost nakupa paketa kriznih terjatev in terjatev z izvršilnim naslovom. AVS oz. njegovi investitorji ocenijo terjatve in obračunajo na tej osnovi nato pošteno nakupno ceno. Posledično ostane vaša likvidnost varna, prav tako pa prihranite čas in denar računovodstvu ter razbremenite oddelek za opomine oz. pravni oddelek.