Nahoru

Kontrola na místě

Kontrola financování zásob

Detektivní kancelář

Rizikový management

Správné zhodnocení situace

Správným oceněním vašich zákazníků, objektů, které mají být financovány, před příslibem financování, přezkoumáním objektů v průběhu doby platnosti smlouvy jste s námi na bezpečné straně. 

 

Speciální informace a průzkum

Přezkoumání a přehledy finanční situace kandidátů, také speciální informace z domova i ze zahraničí. Prostřednictvím kontroly vlastnictví před příslibem financování závazku a vyhodnocování objektů může firma AVS snížit riziko v souvislosti s nemovitostmi.

 

Předem provedená kontrola místa - přezkoumání objektu

Přezkoumání financovaného objektu před uzavřením smlouvy, provedené na identitu, stav, tržní hodnotu, věrohodnost předložené nákupní hodnoty a vzhledem k možnosti nového využití při začátku platnosti smlouvy a předání objektu během platnosti smlouvy vám dává větší jistotu bezproblémového vztahu se zákazníkem.

 

Kontrola financování skladových zásob

Průběžné ověřování přítomnosti financovaných zásob a dokladů vozidel  u prodejců. Tím je zaručena shoda mezi objemem financování a zajištěním. S využitím počítačového programu, který je námi speciálně vyvinut, jsou kontrolní data na místě předávána do tabletu. Zadáním testovacích parametrů jsou výsledky promptně předány do systému firmy AVS. Další zpracování, jako je například vyúčtování či jakákoliv jiná vyhodnocení mohou být provedena okamžitě, a to kdykoliv budete mít on-line přístup ke svým kontrolním datům.

 

 

 

Please select your country

Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek.