Nahoru

Naše motto

V první řadě jde o vaše peníze

Bezpečná realizace vašich požadavků je naší nejvyšší prioritou

Při naší činnosti, s rešeršemi i při intervenci přímo na místě podporujeme vaše oddělení controllingu, oddělení správy pohledávek a právní oddělení.

Zachování vaší dobré pověsti a postavení je naší nejvyšší prioritou

Ať už se jedná o vyhledávání, kontrolní činnosti nebo intervence ze strany našich spolupracovníků, je pro nás nejvyšší prioritou pozitivní a seriózní přístup. V případě prodlení s platbou se stáváme prostředníky mezi vaší společností a vašimi zákazníky.

Navázání vztahů s vašimi zákazníky je naším prvořadým cílem

První krok ke každé intervenci je rozhovor s vaším zákazníkem a základní analýza jeho aktuální situace. Deklarovaným cílem je obnovení plateb a oživení kontaktu s vašimi zákazníky.

 

 

Please select your country

Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek.