Do góry

Kontakt

Zaufaj specjalistom z AVS
Coraz większe grono europejskich instytucji regularnie współpracuje ze specjalistami z Grupy AVS.

AVS Polska

AVS Polska Sp. z o.o.

00-710 Warszawa, ul. Ludwika Idzikowskiego 16

Tel.: +48 22 742 1340
Fax: +48 22 842 5836
E-Mail: 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AVS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 00-710, ul. Ludwika Idzikowskiego 16
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w wyniku wysłanego przez Panią/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Formularz kontaktowy

*
*

Partnerzy:

Francja
Hiszpania
Portugalia
Rumunia
Turcja
Ukraina
Wielka Brytania

 
 
 

Przedsiębiorstwa:

Austria
AVS Betriebsorganisation Ges.m.b.H.
E-Mail: 
Belgia
AVS Belgium SPRL

E-Mail: 

Bośnia i Hercegowina
AVS Informacije BiH d.o.o.
E-Mail: 
Chorwacja
AVS d.o.o.
E-Mail:
 
Czechy
AVS Czech Republic s.r.o.
E-Mail: 
Holandia
AVS Netherlands B.V.
E-Mail: 
Niemcy
AKM Deutschland GmbH
E-Mail: germany@akm-europe.com
 
Słowacja
AVS Informácie s.r.o.
E-Mail: 
Słowenia
AVS Informacije d.o.o.
E-Mail: 
Szwajcaria 
AVS Schweiz GmbH
E-mail: switzerland@avs-europe.com
Węgry
AVS Hungary KFT

E-Mail: avs.hungary@avs-europe.com