Do góry

Nasze motto

Liczą się Państwa pieniądze

Naszym głównym celem jest ochrona Państwa aktywów

Działania i dochodzenia prowadzone przez naszych pracowników wspierają departamenty prawne, kontrolingu, ryzyka oraz windykacji naszych klientów.

Naszą fundamentalną zasadą jest ochrona Państwa wizerunku

W czasie prowadzonego dochodzenia, działań kontrolnych, jak i samych interwencji windykacyjnych w terenie, szczególną wagę przykładamy do pozytywnych relacji z Państwa klientami. W kontaktach wynikających ze zwłoki w płatnościach nasi pracownicy występują jako mediatorzy i pośrednicy pomiędzy Państwem i Państwa klientami. Nasze działania cechuje poszanowanie ich godności.

Naszym priorytetem jest odbudowywanie Państwa biznesowych relacji z klientami

Każda interwencja rozpoczyna się wstępną rozmową z klientem oraz analizą jego sytuacji finansowej. Podstawowym celem interwencji jest przywrócenie prawidlowego trybu płatności zobowiązań umownych i odbudowanie wzajemnych relacji między stronami.