Do góry

Nasze wartości

Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

 

 

AVS Polska Sp. z o.o. jako Członek ZPF, przy wykonywaniu czynności zawodowych zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad Dobrych Praktyk, zwanych dalej „Zasadami”, oraz zasad współżycia społecznego, traktując funkcjonowanie na rynku finansowym jako zobowiązanie do stosowania najwyższych standardów w działalności gospodarczej, tak by swoim postępowaniem w świadomości swoich klientów tworzyć i potwierdzać uznawanie tych przedsiębiorstw za instytucje zaufania publicznego.

 

 

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. 

Łącze internetowe do opisu trybu i zasad składania do Komisji Etyki lub

Rzecznika Etyki skargi na możliwość naruszenia ZDP znajduje się poniżej 

Komisja Etyki

 

 

 

 

 

W celu kontrolowania zgodności procedur stosowanych przez  przedsiębiorstwo finansowe z  Zasadami Dobrych Praktyk, jest ono zobowiązane do przejścia audytu  dokonywanego przez Komisję Etyki przy ZPF. 

Pozytywne zakończenie procesu weryfikacji ankiety audytu etycznego potwierdzane jest przyznaniem Certyfikatu Etycznego ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.