Do góry
Windykacja polubowna

Osobista wizyta u klienta

Windykacja sądowa

Windykacja po uzyskaniu nakazu zapłaty

windykacja należności

Windykacja polubowna

Pisemne wezwanie do zapłaty, osobista rozmowa - telefoniczna i bezpośrednia

Państwo przekazujecie nam zaległą należność, która tego samego dnia jest przyjęta do realizacji. Wykazano, że nie tylko pisemne wezwanie do zapłaty, ale przede wszystkim osobisty kontakt z dłużnikiem, zarówno za pomocą rozmowy telefonicznej, jak i bezpośredniej rozmowy naszego pracownika terenowego na miejscu, pozwala znaleźć efektywne rozwiązanie.

 

  • Call Center

Nasze Call Center wspiera  14 godzin dziennie Państwa standardowe działania windykacyjne. Nasi pracownicy prowadzą telefoniczne rozmowy i aktualizują dane Państwa klientów. 

  • Osobista interwencja u klienta

Doświadczenie i odpowiednie przygotowanie pracowników AVS odgrywa największą rolę podczas wizyt u Państwa klientów. Nasi przedstawiciele wspólnie z Państwa klientami omawiają i wyjaśniają zaistniałą sytuację. Postrzeganie AVS jako niezależnego mediatora prowadzi zwykle do szybkiego i pozytywnego zakończenia interwencji.

Jeżeli nie nie jesteśmy w stanie osiągnąć sukcesu na tym etapie, stawiamy do Państwa dyspozycji współpracującą z AVS kancelarię prawną, która zajmie się prowadzeniem windykacji sądowej. 


Windykacja sądowa

Współpracująca z AVS kancelaria prawna jest ekspertem w zakresie dochodzenia należności na drodze sądowej. Wniosek, egzekucja, aż do spisu majątku zostaną sprawnie zrealizowane. Taki szybki sposób postępowania daje możliwość odzyskania Państwa należności.


Windykacja po uzyskaniu nakazu zapłaty

Prawomocny nakaz zapłaty ulega przedawnieniu po 10 latach. W tym czasie staramy się odzyskać Państwa należności. Przechowujemy Państwa zasądzone należności w rejestrze i regularnie sprawdzamy sytuację ekonomiczną Państwa klientów.