Do góry
Wokół umowy kredytu lub leasingu
W trakcie trwania umowy
Po przejęciu przedmiotów
Przy roszczeniu końcowym
Zakup wierzytelności
W trakcie trwania umowy
Call Center
Osobiste interwencje w terenie
Inkaso należności
Kontrola i przejmowanie majątku
W trakcie realizacji umowy
Call Center
Osobiste interwencje w terenie
Inkaso należności
Kontrola i przejmowanie majątku
W trakcie trwania umowy
Call Center
Osobiste interwencje w terenie
Inkaso należności
Kontrola i przejmowanie majątku
Po przejęciu przedmiotu
Transport i bezpieczne przechowywanie
Wycena i dokumentacja
Naprawa i przygotowanie do sprzedaży
Sprzedaż
Przy roszczeniu końcowym
Dochodzenie należności straconych
Przygotowanie oraz wszczęcie postępowania sądowego
Egzekucja komornicza
Betreibung ausgeklagter Forderungen

dla banków i firm leasingowych

W trakcie trwania umowy - Pozytywnie wyjaśnić sytuację

Oszacowanie ryzyka i wczesna interwencja AVS minimalizuje straty będące wynikiem pogarszającej się dyscypliny płatniczej klientów.


Call Center

Call Center AVS przez 14 godzin dziennie realizuje telefoniczne czynności upominawcze, aktualizując jednocześnie dane o Państwa klientach i finansowanych przedmiotach.


Osobiste interwencje w terenie

Doświadczenie i odpowiednie przygotowanie pracowników AVS odgrywa największą rolę podczas wizyt u Państwa klientów. Nasi przedstawiciele wspólnie z Państwa klientami omawiają i wyjaśniają zaistniałą sytuację. Postrzeganie AVS jako niezależnego mediatora prowadzi zwykle do szybkiego i pozytywnego zakończenia interwencji.

 

Inkaso należności

Grupa AVS charakteryzuje się dążeniem do przywrócenia prawidłowego trybu płatności klienta. W przypadku egzekwowania wierzytelności wszelkie wpłaty dokonywane są bezposrednio na Państwa konto.

 

Kontrola i przejmowanie majątku

W sytuacji, gdy natychmiastowa spłata należności nie jest możliwa, klient przekonywany jest do dobrowolnego zwrotu przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie umowy lub własność zleceniodawcy. W przypadku odmowy wydania, doprowadzamy do przejęcia majątku zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi.

 

Po przejęciu przedmiotów - Znaleźć właściwe rozwiązanie

Transport i bezpieczne przechowywanie

Po zwrocie lub przejęciu przedmiotów są one zabezpieczane, transportowane, inwentaryzowane oraz przechowywane w odpowiednim dla tego celu miejscu. Doświadczenie i rozlegle kontakty AVS zapewniają atrakcyjne warunki powyższych działań na terenie całej Europy.


Wycena i dokumentacja

Po zabezpieczeniu przedmiotów uprawnieni i starannie dobrani rzeczoznawcy dokonuja wyceny ich wartości. Niejednokrotnie czas ten wykorzystywany jest również w celu uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do sprzedaży.
 

Naprawa i przygotowanie do sprzedaży

Pojazdy są sprawdzone pod kątem technicznym, naprawiane i przygotowywane do sprzedaży.

 

Sprzedaż

Przedsiębiorstwa powiązane z Grupą AVS realizują profesjonalną sprzedaż odzyskanych przedmiotów zarówno w formie przetargów, jak i z wolnej ręki.

 

Przy roszczeniu końcowym - Zmobilizować ostatnie rezerwy

Dochodzenie należności straconych

W trakcie wizyty u klienta podejmujemy próbę polubownej windykacji należności, jednocześnie weryfikując jego aktualną sytuację majątkową i osobistą. Na podstawie przeprowadzonych działań podejmowane są decyzje o dalszych czynnościach procesowych.


Przygotowanie oraz wszczęcie postępowania sądowego

Przebieg każdej sprawy, począwszy od pierwszych czynności, opisany jest w szczegółowym i wyczerpującym raporcie. Raport ten przekazywany jest do wyspecjalizowanego zespołu prawnego, który przygotowuje dokumentację sądową i pozew sądowy.


Egzekucja komornicza

Nasi pracownicy wspomagają proces egzekucji komorniczej lokalizując majątek mogący być przedmiotem zajęcia komorniczego i źródłem środków finansowych.
 

Monitorowanie zleceń po bezskutecznej egzekucji komorniczej

W przypadku nieskuteczności egzekucji komorniczej i jej umorzenia AVS okresowo przeprowadza kontrolę sytuacji finansowej dłużnika. W razie stwierdzenia, że dysponuje on już odpowiednim majątkiem, ponownie wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.
 

Zakup wierzytelności

AVS posiada kontakty z wieloma firmami specjalizującymi się w zakupie wierzytelności, dzięki czemu istnieje możliwość zakupu pakietów wierzytelności. AVS lub jego inwestorzy wyceniają Państwa wierzytelności i bazując na tym ustalają obopólnie korzystną cenę sprzedaży. W wyniku tego zabezpieczona jest Państwa płynność oraz oszczędzają Państwo czas i koszty w księgowości oraz odciążają Państwa działy prawne i windykacji.