Hore

Náš úspech

Maximálna efektivita

Osobná intervencia na mieste, krátka doba vybavenia

Celoeurópske, celoplošné služby na mieste, centrálne riadenie a správa, rovnako ako nami zriaďovaná IT organizácia zabezpečujú krátke lehoty pre prevedenie pri zachovaní našich vysokých štandardov kvality.

Komplexný systém podávania správ

Výsledky všetkých aktivít sú priebežne zaznamenávané a s využitím moderných softwarových aplikácií sú k vašej dispozícii kedykoľvek.

Transparentné rozúčtovanie nákladov

Náklady pri využití kompletného balíčku služieb alebo jednotlivé položky podľa AVS-balíku služieb budú účtované na základe transparentných paušálnych sadzieb.

 

 

Please select your country

Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok.