Hore

Naše motto

V prvom rade ide o Vaše peniaze

Bezpečná realizácia vašich požiadavok je našou najvyššou prioritou

Pri našej činnosti, s rešeršami aj pri intervencii priamo na mieste podporujeme vaše oddelenie controllingu, oddelenie správy pohľadávok a právne oddelenie.

Zachovanie vašej dobrej povesti a postavenie je našou najvyššou prioritou

Nech sa už  jedná o vyhľadávanie, kontrolné činnosti alebo intervencie zo strany našich spolupracovníkov, je pre nás najvyššou prioritou pozitivny a seriózny prístup. V prípade omeškania s platbou sa stávame sprostredkovateľmi medzi vašou spoločnosťou a vašimi zákazníkmi.

Nadviazanie vzťahov s vašimi zákazníkmi je naším prvoradým cieľom

Prvý krok ku každej intervencii je rozhovor s vaším zákazníkom a základná analýza jeho aktuálnej situácie. Deklarovaným cieľom je obnovenie platieb a oživenie kontaktov s vašimi zákazníkmi.

 

 

Please select your country

Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok.